Akademia Squasha dla dzieci- nowa odsłona!

Od marca w każdą środę odbywać się będzie profesjonalna szkółka squasha z Tigerem!

Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat na zajęcia skoncentrowane wyłącznie na squashu!

1,5 h zajęć sportowych za jedyne 25 zł

Zajęcia będą się odbywać od 4 marca w każdą środę od godziny 16:30.

Liczba miejsc ściśle ograniczona! Minimum 4 dzieci, max. 15 dzieci na jedną grupę! Wymagane wcześniejsze zapisy.

Ostateczne zapisy w dniu odbywających się zajęć do godz. 12:00!

UWAGA! CODZIENNIE W GODZ. 8-21 W RECEPCJI KLUBU ODEBRAĆ MOŻNA DARMOWĄ, IMIENNĄ WEJŚCIÓWKĘ
NA JEDNE ZAJĘCIA!
LICZBA WEJŚCIÓWEK OGRANICZONA- KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY :)

Zapisy: tel. 668014174

Zajęcia prowadzone przez wieloletniego trenera kilku dyscyplin rakietowych: Grzegorza Tiger Sowa!

10354234_757734640975893_7622583127069370645_n

 

REGULAMIN

AKADEMII SQUASHA DLA DZIECI

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SPORTOWE HASTA LA VISTA W ZIELONEJ GÓRZE

 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci       w przedziale wiekowym: 6-13 lat , których rodzice zapoznali się w regulaminem akademii i przekazali go swoim dzieciom.

2. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Rodzice mogą obserwować uczestników i prowadzących zajęcia, lecz nie mogą ingerować w tok zajęć udzielając rad czy swoich wytycznych prowadzącym.

3. Wszystkich ćwiczących w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój sportowy (ubiór oraz obuwie sportowe zmienne z jasną podeszwą). W przypadku braku odpowiedniego stroju prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na udział w zajęciach ze względów na bezpieczeństwo czy zdrowie uczestnika.

4. Zabrania się wchodzenia na korty w obuwiu innym niż sportowe.

5. Prowadzący zajęcia/organizator nie ponosi winy za: urazy fizyczne korzystających z zajęć, uszkodzenia odzieży w trakcie zajęć oraz ewentualnej kradzieży przedmiotów pozostawionych w szatni.

6. Organizator udostępnia uczestnikom odpowiedni sprzęt do ćwiczeń.

7. Wszystkie uszkodzenia oraz zniszczenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu. Za stan sprzętu odpowiadają osoby z niego korzystające. Za uszkodzenia należy uiścić stosowną opłatę zgodnie z regulaminem obiektu.

8. Każdą niedyspozycję i wypadek uczestnicy zajęć natychmiast zgłaszają prowadzącemu.

9. Każdy uczestnik biorący udział w akademii deklaruję swoją obecność do godziny 12:00 w dniu, w którym odbywają się dane zajęcia. Uczestnicy są zobowiązani do poinformowania osoby prowadzącej zajęcia o możliwym spóźnieniu do 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Prowadzący ma prawo odmówić przyjęcia spóźnionego uczestnika na zajęcia, jeśli wcześniej o tym nie poinformował.

10. Zapisy na zajęcia możliwe są tylko przez wiadomość sms lub e-mail.

11. W sytuacji nieobecności uczestnika na zajęciach pomimo deklaracji i braku informacji ze strony rodzica pobierana jest kwota w wysokości 15zł z konta uczestnika, którą należy uregulować najpóźniej podczas kolejnych zajęć.

12. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie www.zg.hastalavista.pl .

13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn losowym lub z powodu zbyt małej ilości chętnych, o czym rodzic/opiekun zostanie powiadomiony.

14. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.