Informacja dot. dodatkowych obostrzeń

Szanowni klienci!

W związku z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 (Dz.U.2020 poz. 2316), w okresie do 17 stycznia 2021r. obowiązują dodatkowe obostrzenia:

– Brak możliwości organizacji współzawodnictwa sportowego/zajęć i wydarzeń sportowych/ szkoleń/turniejów/lig/zawodów dla amatorów

– Wzmożony reżim sanitarny – zachowanie dystansu min. 1,5m, noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, sprzętu, weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu.

– Brak możliwości skorzystania z kart partnerskich programów Multisport oraz Fitprofit. ”

Zgodnie z rozporządzeniem z 21.12.2020:

Można organizować zajęcia, współzawodnictwo i wydarzenia dla dzieci w danym sporcie, jeżeli uczestniczą one we współzawodnictwie organizowanym przez związek sportowy, ale nie każdy tylko odpowiedni dla sportu, w ramach którego ma się odbywać dane wydarzenie, zajęcia czy współzawodnictwo sportowe. – Czyli zajęcia, współzawodnictwo i wydarzenia narciarskie tylko dla dzieci uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez PZN, piłkarskie = przez PZPN