Regulamin

REGULAMIN KLUBU HASTA LA VISTA Logo_HLV

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Sportowego w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 17

2. Zakłada się, że osoba, która przebywa na terenie Klubu zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

4. Na terenie Klubu zabronione jest przebywanie osób, które zakłócają pracę pracownikom, a także innym osobom korzystającym z obiektu.

5. Klub otwarty jest codziennie – w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 22:00; w soboty i niedziele od 8:00 do 22:00. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu, o których poinformuje Klientów. Klub zastrzega sobie prawo do udostępniania usługi wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji (nie dotyczy wstępu na siłownię). Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w przpadku braku rezerwacji na dane godziny.

6. Klub ustala czas techniczny wynoszący 20 min od zakończenia ostatniej rezerwacji danego dnia podczas którego klient zobowiązany jest do opuszczenia obiektu.

Na terenie Klubu zabrania się:

 1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych;

 2. palenia tytoniu;

 3. wnoszenia i używania sterydów, narkotyków i innych środków odurzających, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem;

 4. handlu i akwizycji;

 5. naklejania i pozostawiania reklam;

 6. wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

7. Posiadacze kart (multisport, fitflex, fitprofit i in) zobowiazani są do przedstawienia ważnej karty wraz z dowodem tożsamości PRZED skorzystaniem z usługi.-dotyczy to również zarejestrowania się posiadaczy pakietów w OK System,fitflex i innych

Wykonanie tej czynności PO SKORZYSTANIU Z USŁUGI (KORTU) jest zakazane w umowach ze sprzedawcami KART MULTISPORTU DLA obiektów sportowych i w takiej sytuacji dopłata do usługi jest niemożliwa.!!! oznacza to, że klient wówczas musi zapłacić 100% ceny bez możliwości skorzystania z dopłat do usługi.

8. Wstęp na wszystkie korty (squash, badminton, tenis stołowy) dozwolony jest tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na powierzchni parkietu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking, przeznaczoną do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort. Zabranie się gry na korcie bez obuwia zmiennego lub odzieży wierzchniej. Korzystający mają obowiązek utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu, korzystania z kortów oraz sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgłaszania obsłudze obiektu wszelkich nieprawidłowości na jego terenie celem ich usunięcia.

9. Ze względów bezpieczeństwa, gra w squasha zalecana jest w okularach ochronnych, w szczególności w przypadku osób niepełnoletnich.

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry.

11. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha lub innych form współzawodnictwa, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia rozgrywek oraz w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Osoby w/w wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć, nagrań i tabel współzawodnictwa w Internecie przez organizatora oraz na tablicach informacyjnych klubu. Osoby w/w wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wyników współzawodnictwa na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń.

“Uczestnik, przebywając na terenie obiektu, a w przypadku małoletnich – jego rodzice,  wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tego uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz partnerom projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych”

W przypadku, kiedy w/w osoba nie wyraża zgody na powyższe jest obowiązana wnieść zastrzeżenie na piśmie do Klubu.

STREFY KLUBU

A. Klub podzielony jest na następujące strefy:

Strefa Nr 1: obejmująca korty squash;

Strefa Nr 2: obejmująca strefę SPA;

B. Bilet wstępu do strefy Nr 1 obejmuje również strefę Nr 2.

C. Bilet wstępu do strefy Nr 2 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1

ZASADY WSTĘPU, ODPŁATNOŚCI I ZAKRES USŁUG

12. Bilety wstępu do obiektu, opis i zakres usług:

 1. Strefa Nr 1 (squash) – wejście maksymalnie 5 osób z możliwością korzystania z 1 kortu squash, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: wynajem kortu squash;

 2. Strefa Nr 3 (SPA) – wejście dla jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy nr 3, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: usługa SPA;

 3. Zajęcia treningowe: Strefa Nr 1 (squash) – indywidualne lub grupowe zajęcia prowadzone z trenerem, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: trening squash;

 4. Szkółka: Strefa Nr 1 (squash) – grupowe zajęcia nauki gry squash, czas 1 – 1,5 godziny zegarowej, usługa określona jako: Szkółka squash;

 5. Zajęcia dla szkół, uczelni lub innych podmiotów: wejście do obiektu dla zorganizowanej grupy uczestników, wg ustalonych zasad wstępu do stref Nr 1.

 6. Wpisowe na turnieje i zawody: uczestnictwo w turniejach i zawodach w charakterze zawodnika lub widza, czas trwania turnieju i zawodów itp., usługa określona jako: wpisowe na turniej i zawody.

13. Wykupienie biletu wstępu upoważnia jednorazowo do korzystania z jednej z w/w. usług.

14. Wymienione w pkt. 12 usługi mogą być opłacane przez Klientów również z góry, za określony czas.

15. Cennik usług jest ogłaszany odrębnie przez Klub i jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie: www.zg.hastalavista.pl

16. Wypożyczalnia sprzętu: ceny wypożyczenia sprzętu wynikają z rodzaju sprzętu są określone cennikiem znajdującym się w Wypożyczalni sprzętu Klubu.

17. Wynajęcie szafki w szatni , cena oraz regulamin dostępny na recepcji klubu.

18. W strefie Nr 2 Klubu dostępna jest sauna sucha (fińska). Wszyscy korzystający powinni skonsultować się z lekarzem, czy nie ma dla nich przeciwwskazań do korzystania z sauny. Klub informuje o ogólnych przeciwwskazaniach korzystania z sauny:

PRZECIWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

Zawsze przed skorzystaniem z sauny należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem. Nie należy korzystać z sauny bez konsultacji w szczególności, jeśli cierpimy na następujące dolegliwości: choroby skóry o przebiegu ropnym, z owrzodzeniami, padaczka i stany psychotyczne, ostre stany gorączkowe skłonność do krwawień, schorzenia przewlekłe tj. gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz niedokrwistość, ostre i przewlekłe choroby zakaźne oraz stwierdzone ich nosicielstwo, ciąża powikłana zatruciem ciążowym lub niedokrwistością, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, takie jak nadczynność gruczołu tarczowego, obrzęk śluzowaty oraz niedomogi kory nadnerczy, choroby układu krążenia, w tym stabilna i niestabilna choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, stany po przebytym zawale mięśnia sercowego, stany po wylewach krwawych, uogólniona miażdżyca, zrostowe schorzenia naczyń krwionośnych oraz zakrzepowe zapalenie żył, jaskra. Należy pamiętać, że każda osoba indywidualnie reaguje na pobyt w saunie. W przypadku jakichkolwiek niepokojących sygnałów należy jak najszybciej opuścić saunę i powiadomić obsługę.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ I ŁAŹNI PAROWEJ

Zawsze przed skorzystaniem z łaźni należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem. Nie należy korzystać z łaźni bez konsultacji w szczególności, jeśli cierpimy na następujące dolegliwości: choroby skóry o przebiegu ropnym, z owrzodzeniami, padaczka i stany psychotyczne, ostre stany gorączkowe skłonność do krwawień, schorzenia przewlekłe tj. gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz niedokrwistość, ostre i przewlekłe choroby zakaźne oraz stwierdzone ich nosicielstwo, ciąża powikłana zatruciem ciążowym lub niedokrwistością, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, takie jak nadczynność gruczołu tarczowego, obrzęk śluzowaty oraz niedomogi kory nadnerczy, choroby układu krążenia, w tym stabilna i niestabilna choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, stany po przebytym zawale mięśnia sercowego, stany po wylewach krwawych, uogólniona miażdżyca, zarostowe schorzenia naczyń krwionośnych oraz zakrzepowe zapalenie żył, jaskra. Należy pamiętać, że każda osoba indywidualnie reaguje na pobyt w łaźni. W przypadku jakichkolwiek niepokojących sygnałów należy jak najszybciej opuścić łaźnię i powiadomić obsługę.

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

A. Nie należy iść do sauny ze zbyt pełnym żołądkiem lub po spożyciu alkoholu.
B. Przed wejściem należy zmyć makijaż, wziąć prysznic i dokładnie się osuszyć.
C. W saunie nie można mieć na sobie żadnych przedmiotów metalowych ani plastikowych (zegarki,
biżuteria itp.)
D. Nigdy nie należy wchodzić do sauny z mokrymi włosami (mogą ulec zniszczeniu).
E. Należy przed wejściem ogrzać stopy, co gwarantuje lepszy efekt sauny.
F. Z sauny należy korzystać w cyklach. Na jeden cykl składa się:
a) pobyt w saunie (8-15 min)
b) zimny prysznic ( polewamy się od stóp w kierunku serca, stopy polewamy na koniec ciepłą wodą
aby poprawić krążenie)
c) odpoczynek (do ostudzenia organizmu)
G. Po trzecim wyjściu z sauny należy dokładnie osuszyć ciało, natrzeć ciało olejkiem aby wyrównać utratę tłuszczu i wilgoci, ubrać się dopiero po całkowitym ostygnięciu ciała i zamknięciu porów.
H. Należy wypić około litra wody mineralnej. Po wyjściu z sauny wskazane jest wypicie umiarkowanej ilości wody mineralnej, soku owocowego lub soku z warzyw – zaleca się sok pomidorowy, ze względu na dużą zawartość potasu.

Do utrzymania dobrej ogólnej sprawności wystarcza jeden pobyt w saunie w
tygodniu, maksymalnie można stosować 2-3 razy w tygodniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

18. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub dorośli opiekunowie.

19. Osoby niepełnoletnie powinny być pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

20. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu.

21. Za zniszczenia lub uszkodzenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, Klient ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

22. Za złamanie wypożyczonej rakiety lub okularów ochronnych Klient ponosi odpowiedzialność materialną wynoszącą 50% wartości nowej rakiety lub okularów.

23. Klient ma obowiązek sprawdzenia czy wypożyczana rakieta nie jest złamana przed rozpoczęciem jej użytkowania.

24. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione w szafce, jak i poza nią.

25. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń.

26. Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz napojów na korty.

27. Klient uprawniony jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko w czasie pobytu w Klubie.

28. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.

29. Obsługa Klubu ma prawo wyprosić z kortu osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu lub zachowujące się niebezpiecznie bez prawa do zwrotu środków za wykupione usługi.

ZASADY REZERWACJI KORTÓW

30. Rezerwacji kortów można dokonywać przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.zg.hastalavista.pl, telefonicznie lub w recepcji Klubu.

31. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.

32. Rezerwacji on-line mogą dokonywać tylko Klienci, którzy nie posiadają zaległości wobec Klubu.

33. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji. Opłaty należy dokonać w recepcji klubu.

34. Każda rezerwacja może zostać przez Klienta odwołana lub przeniesiona na inny termin bez konsekwencji finansowych, gdy odwołanie lub przeniesienie ma miejsce wcześniej niż 1 dzień przed rezerwacją.

35. W przypadku gdy Klient odwoła rezerwację tego samego dnia – jest zobowiązany do zapłaty 100% ceny wynajmu kortu odpowiadającej danej rezerwacji. Klient zwolniony jest z tej opłaty w przypadku, gdy kort w terminie anulowanej rezerwacji zostanie zarezerwowany i opłacony przez innego Klienta.

36. Klub ma prawo nie przyjąć rezerwacji kortów rozpoczynającej się o niepełnej godzinie zegarowej, w przypadku gdy ta blokuje możliwość rezerwacji pełnych godzin zegarowych innym klientom.

37. Klub ma prawo usunąć rezerwacje Klientowi, który nie stosuje się do zasad rezerwacji szczególnie w przypadku rezerwowania i nie przychodzenia na korty, unikania płatności oraz kontaktu z Klubem.

38. Klub ma prawo do anulowania rezerwacji i udostępnienia kortu innej osobie jeżeli klient nie zgłosi się w recepcji klubu do 5 min po godzinie na którą zrobił rezerwację lub nie zgłosi, do tego czasu, informacji o spóźnieniu pracownikowi recepcji.

39. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.