Regulamin

1. Liga Open to cykl 15 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co tydzień w piątki od godz. 18:00. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z  grup (lig) uwzględniając jego poziom gry (liczba osób w grupie może wynieść od 4 do 6. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,6 lub 7 zawodników.

2. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 20:00 na adres: zgrecepcja@hastalavista.pl lub smsem: 668014174. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

3. Opłata za jednorazowy udział w lidze dla każdego uczestnika wynosi 30,00 zł, na którą składają się: kwota 25,00 zł tytułem kosztu gry na korcie podczas jednorazowego wejścia na obiekt, kwota 5,00 zł tytułem kosztów obsługi ligi. Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych. 

4. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę.  Nie otrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

4.a.  Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.

5. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:– Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha – dwa pierwsze miejsca ligi awansują do grupy wyżej, dwa ostatniej miejsca w grupie spadają do grupy niższej.– Dzika karta organizatora- Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych (gdy rozegrał tylko jedną kolejkę to punkty z tej kolejki uwzględnia się w rozstawieniu)– Występ w ostatniej kolejce– Suma punktów z dotychczasowych kolejek

6. Każda grupa rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 /2,5godzin.

7. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według zasad opisanych w zakładce „punktacja”.

8. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.

9. 2 zawodników wygrywający grupę ma zagwarantowany awans do grupy wyższej; a 2 przegrywających spadek do niższej. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek.

10. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek, na podstawie jego wiedzy o umiejętnościach danego gracza.

11. Terminy rozgrywania kolejek  w sezonie 2018 są podane w zakładce „Terminarz”.

12. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego bierze się pod uwagę 10 najlepszych występów danego zawodnika.

13. Po rozegraniu ostatniej kolejki, najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani  nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Ligi Zielonogórskiej

14. Nagrodami za wysoką frekwencję w sezonie są koszulki sportowe z nazwiskiem zawodnika. Przysługuje ona każdemu uczestnikowi, który rozegra minimum 10 kolejek.

15. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

16. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

17. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.zg.hastalavista.pl

18. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

19. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi Zielonogórskiej: 668014174