RegulaminRegulamin - Squash Zielona Góra, Badminton - Hasta la vista - Centrum Sportowe Squash Zielona Góra, Badminton – Hasta la vista – Centrum Sportowe

Regulamin

1. Liga Gentlemanów 35+ to cykl 13 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w piątki od godz. 18:00. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Udział w rozgrywkach mogą wziąć zawodnicy, którzy ukończyli 35 rok życia. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z  grup (lig) uwzględniając jego poziom gry (liczba osób w grupie może wynieść od 4 do 6. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,6 lub 7 zawodników.

2. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 20:00 na adres: zgrecepcja@hastalavista.pl W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

3. Opłata za jednorazowy udział w lidze dla każdego uczestnika wynosi 35,00 zł, na którą składają się: kwota 25,00 zł tytułem kosztu gry na korcie podczas jednorazowego wejścia na obiekt, kwota 10,00 zł tytułem kosztów obsługi ligi. Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych. 

4. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę.  Nie otrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

4.a.  Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.

5. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:– Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha – dwa pierwsze miejsca ligi awansują do grupy wyżej, dwa ostatniej miejsca w grupie spadają do grupy niższej.– Dzika karta organizatora- Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych (gdy rozegrał tylko jedną kolejkę to punkty z tej kolejki uwzględnia się w rozstawieniu)– Występ w ostatniej kolejce– Suma punktów z dotychczasowych kolejek

6. Każda grupa rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 /2,5godzin.

7. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według zasad opisanych w zakładce „punktacja”.

8. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.

9. 2 zawodników wygrywający grupę ma zagwarantowany awans do grupy wyższej; a 2 przegrywających spadek do niższej. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek.

10. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek, na podstawie jego wiedzy o umiejętnościach danego gracza.

11. Terminy rozgrywania kolejek  w sezonie 2018 są podane w zakładce „Terminarz”.

12. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego bierze się pod uwagę 6 najlepszych występów danego zawodnika.

13. Po rozegraniu ostatniej kolejki, najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani  nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Ligi Gentlemanów 35+.

14. Nagrodami za wysoką frekwencję w sezonie są koszulki sportowe z nazwiskiem zawodnika. Przysługuje ona każdemu uczestnikowi, który rozegra minimum 8 kolejek.

15. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

16. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

17. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.zg.hastalavista.pl

18. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

19. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi Gentlemanów 35+ udziela: Julia Walkowiak tel. 668014174.