Regulamin

1. Liga Damska (sezon jesienno-zimowy 2017) to cykl 8 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w sobotę od godz. 11:00. Zawodniczki zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każda z zawodniczek zostaje przydzielony do jednej z grup (lig) uwzględniając jej poziom gry (liczba osób w grupie może wynieść od 4 do 8 )

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać na adres: zgrecepcja@hastalavista.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

4.. Opłata za jednorazowy udział w lidze dla każdej uczestniczki wynosi 30,00 zł, na którą składają się: kwota 20,00 zł tytułem kosztu gry na korcie podczas jednorazowego wejścia na obiekt, kwota 10,00 zł tytułem kosztów obsługi ligi. Dla studentek oraz uczennic obowiązuje cena promocyjna 25,00 zł.

5. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danej zawodniczki z udziału w danej kolejce – jest ona zobowiązana do zapłaty wpisowego za kolejkę. Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

6. Zawodniczka rezygnująca z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniona z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.

7. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

– Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha –miejsca 1,2 awansują do ligi wyżej, dwa ostatnie miejsca spadają do ligi niżej

– Dzika karta organizatora

– Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodniczkę kolejek ligowych (gdy rozegrała tylko jedną kolejkę to punkty z tej kolejki uwzględnia się w rozstawieniu)

– Występ w ostatniej kolejce

– Suma punktów z dotychczasowych kolejek

8. Każda grupa (6 zawodniczek) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 zawodniczek.

9. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodniczki otrzymują punkty do Rankingu Ligi według zasad opisanych w zakładce „punktacja”

10. Aby punkty zostały przyznane zastępczyni lub zawodniczce z dziką kartą musi ona wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.

11. Pierwsze dwie zawodniczki w grupie mają zagwarantowany awans do grupy wyższej; a dwie ostatnie spadek do niższej. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodniczek decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek.

12. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodniczki do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek, na podstawie jego wiedzy o umiejętnościach danej zawodniczki.

13. Terminy rozgrywania kolejek w sezonie jesienno-zimowym 2017 są podane w zakładce „Terminarz”

14. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego bierze się pod uwagę 5 najlepszych występów danej zawodniczki.

15. Po rozegraniu ostatniej – 8 kolejki, najlepsze zawodniczki zostaną uhonorowane pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon zimowy Ligi Damskiej.

16. Puchary i nagrody w sezonie letnim 2017.

Uhonorowanych pucharami zostaje 5 najlepszych zawodniczek sezonu.

17. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach Ligi Squasha wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

18. Zawodniczki wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.hastalavista.pl

19. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodniczek biorących udział w rozgrywkach. Zawodniczki biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

20. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

Wszelkich informacji na temat Ligi Squasha Kobiet: zgrecepcja@hastalavista.pl