Regulamin

1. Liga Młodych Gniewnych Fiamp -35 to cykl 11 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w czwartki. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z 4-, 5- 6-osobowych grup (lig) uwzględniając jego poziom gry.
2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do środy poprzedzającego daną kolejkę do godz. 18:00 na adres: zgrecepcja@hastalavista.pl lub tel. 668014174.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku nowych zawodników szacowany stopień zaawansowania.
4. Opłata za jednorazowy udział w lidze dla każdego uczestnika wynosi 25,00 zł, na którą składają się: kwota 15,00 zł tytułem kosztu gry na korcie podczas jednorazowego wejścia na obiekt, kwota 10,00 zł tytułem kosztów obsługi ligi.
Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.
5. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę. Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.
6. Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.
7. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:
– Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha: dwa pierwsze miejsca ligi awansują do grupy wyżej, dwa ostatniej miejsca w grupie spadają
– Dzika karta organizatora
– Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – jeśli gracz opuści więcej niż 2 kolejki ligowe z rzędu, ten punkt regulaminu nie obowiązuje
(zawodnik może zostać przydzielony do niższej ligi niż wynika z jego “średniej” jeśli w ligach nie będzie miejsca, pierwszeństwo przydziału dla graczy obecnych na poprzednich rozgrywkach)
– Suma punktów z dotychczasowych kolejek
8. Każda grupa rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 zawodników.
Godziny rozgrywania meczów w grupach:
1,2 liga – godz. 17:00 – 18:00
3, 4 liga – godz. 18:00 – 19:00
Godziny rozpoczynania grup w danej kolejce mogą odbiegać o tych podanych w tabeli w zależności od ilości zgłoszeń.
9. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według tabeli w zakładce “punktacja”.
10. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.
11. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy ma zagwarantowany awans do grupy wyższej, dwóch graczy z ostatnich miejsc w grupie spadek do grupy niższej. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ( – liczą się także kolejki z poprzednich sezonów ligowych (punkty z poprzednich sezonów są przeliczone według nowych zasad punktacji).
12. W przypadku takiej samej ilości wygranych spotkań, o zajęciu wyższego miejsca w grupie decydują, w tej kolejności:
1. lepszy bilans setów
2. lepszy bilans małych punktów
3. bezpośredni pojedynek
4. większa ilość zdobytych setów
5. większa ilość zdobytych małych punktów
6. rzut monetą
13. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.
14. Terminy rozgrywania kolejek są podane w zakładce “Terminarz”.
15. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego w sezonie 2018 branych jest pod uwagę 8 najlepszych występów zawodnika.
16. Po rozegraniu ostatniej  najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Ligi Młodych Gniewnych Fiamp -35.
17. Nagrody dla 3 miejsc ufundowane są przez sponsora tytularnego : firmę Fiamp.

1. Miejsce: profesjonalna tarcza do darta Spokey- Orcus

2. Miejsce: zestaw głośników Creative Labs A120

3. Miejsce: Alkomat AlcoSent DA3000

18. Nagrodami za wysoką frekwencję w sezonie są koszulki sportowe z nazwiskiem zawodnika. Przysługuje ona każdemu uczestnikowi, który rozegra minimum 6 kolejek.
19. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.
20. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.zg.hastalavista.pl
21. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.
21. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Wszelkich informacji udziela organizatorka – Karolina Mazurkiewicz, tel. 668 014 174.